НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика
напрям підготовки системний аналіз 6.040303

Курс
Сем.
Предмет
Лекцій
Лаб.
Практ.
На тиждень
Звітність
1
1
Історія України
36
 
18
2:1
Іспит
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
36
 
0:2
Залік
Математичний аналіз
54
 
54
3:3
Іспит
Алгебра та геометрія
36
 
36
2:2
Іспит
Дискретна математика
54
 
36
3:2
Іспит
Вступ до програмування
54
36
 
3:2
Іспит
Фізвиховання
 
 
72
0:4
-

2
Історія української культури
17
 
17
1:1
Іспит
Латинська мова
 
 
17
0:1
Залік
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
34
 
0:2
Залік
Математичний аналіз
51
 
51
3:3
Іспит
Алгебра та геометрія
34
 
34
2:2
Іспит
Дискретна математика
34
 
34
2:2
Іспит
Основи програмування
34
34
 
2:2
Іспит
Алгоритми обчислювальних процесів
34
17
 
2:1
Залік
Фізвиховання
 
 
34
0:2
Залік

2
3
Філософія
36
 
18
2:1
Іспит
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
54
 
0:3
Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням)
18
 
18
1:1
Залік
Математичний аналіз
54
 
54
3:3
Іспит
Чисельні методи лінійної алгебри
36
 
36
2:2
Іспит
Диференціальні рівняння
36
 
36
2:2
Залік
Архітектура комп'ютерних систем
34
17
 
2:1
Залік
Об'єктно-орієнтоване програмування
36
54
 
2:3
Іспит
Фізвиховання
 
 
36
0:2
-

4
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
68
 
0:4
Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням)
 
 
17
0:1
Залік
Функціональний аналіз
34
 
34
2:2
Іспит
Рівняння математичної фізики
34
 
34
2:2
Іспит
Теорія ймовірностей та математична статистика
34
34
 
2:2
Залік
Програмне забезпечення
34
51
 
2:3
Іспит
Комп'ютерна графіка
34
17
 
2:1
Іспит
Пакети прикладних програм
34
17
 
2:1
Залік
Фізвиховання
 
 
34
0:2
Залік

3
5
Основи економічної теорії
18
 
18
1:1
Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням)
 
 
36
0:2
Іспит
Теорія ймовірностей та математична статистика
36
36
 
2:2
Іспит
Числові методи
36
36
 
2:2
Залік
Програмне забезпечення
36
36
 
2:2
Іспит
Бази даних та інформаційні системи
36
18
 
2:1
Залік
Системи захисту інформації
36
36
 
2:2
Іспит
Дисципліна на вибір:
- Математична теорія надійності
- Інтернет технології опрацювання даних
36
36
 
2:2
Іспит
Фізвиховання
 
 
36
0:2
-

6
Числові методи
34
 
34
2:2
Іспит
Методи оптимізації
34
34
 
2:2
Іспит
Бази даних та інформаційні системи
17
34
 
1:2
Іспит
Комп'ютерні мережі
34
17
 
2:1
Залік
Основи інформаційних технологій
68
34
 
4:2
Іспит
Системне програмування
17
34
 
1:2
Залік
Дисципліна на вибір:
- Інформаційні технології керування
- Програмування мовою Java
17
34
 
1:2
Залік
Фізвиховання
 
 
34
0:2
Залік

4
7
Безпека життєдіяльності
18
 
18
1:1
Залік
Числові методи математичної фізики
36
18
 
2:1
Іспит
Методи оптимізації
36
18
 
2:1
Іспит
Моделювання соціально-економічних процесів
36
36
 
2:2
Іспит
Дослідження операцій
36
18
 
2:1
Системний аналіз
18
36
 
1:2
Залік
Програмування на Веб
36
18
 
2:1
Іспит
Дисципліна на вибір 1:
- Об'єктно-орієнтоване проектування інформаційних систем
- Прийняття рішень в умовах невизначеності
 
36
 
0:2
Іспит
Дисципліна на вибір 2:
- Операційні системи
- Системи керування базами даних
 
36
 
0:2
Залік
Фізвиховання
 
 
36
0:2
Залік

8
Політологія
14
 
14
1:1
Залік
Основи права, основи конституційного права
28
 
 
2:0
Залік
Основи екології
28
 
 
2:0
Залік
Фінансова математика
28
14
 
2:1
Залік
Дослідження операцій
18
36
 
1:2
Іспит
Математична економіка
42
28
 
3:2
Іспит
Числові методи математичної фізики
28
14
 
2:1
Іспит
Дисципліна на вибір 1:
- Операційні системи
- Прикладна статистика
28
28
 
2:2
Іспит
Дисципліна на вибір 2:
- Клієнт-серверні технології
- Інтелектуальний аналіз даних
14
14
 
1:1
Залік