НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика
напрям підготовки прикладна математика 6.040301

Курс
Сем.
Предмет
Лекцій
Лаб.
Практ.
На тиждень
Звітність
1
1
Історія України
36
 
18
2:1
Іспит
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
36
 
0:2
Залік
Математичний аналіз
54
 
54
3:3
Іспит
Алгебра та геометрія
36
 
36
2:2
Іспит
Дискретна математика
54
 
36
3:2
Іспит
Вступ до програмування
54
36
 
3:2
Іспит
Фізвиховання
 
 
72
0:4
-

2
Історія української культури
17
17
 
1:1
Іспит
Латинська мова
 
 
34
0:2
Залік
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
51
 
0:3
Залік
Математичний аналіз
51
 
51
3:3
Іспит
Алгебра та геометрія
34
 
34
2:2
Іспит
Дискретна математика
34
 
34
2:2
Іспит
Основи програмування
34
34
 
2:2
Іспит
Алгоритми обчислювальних процесів, КПМ
Алгоритми обчислювальних процесів, КОМ
34
17
 
2:1
Залік
Фізвиховання
 
 
34
0:2
Залік

2
3
Філософія
36
 
18
2:1
Іспит
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
72
 
0:4
Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням)
18
 
18
1:1
Залік
Математичний аналіз
54
 
54
3:3
Іспит
Чисельні методи лінійної алгебри
36
 
36
2:2
Іспит
Диференціальні рівняння
36
 
36
2:2
Залік
Об'єктно-орієнтоване програмування
36
54
 
2:3
Іспит
Фізвиховання
 
 
36
0:2
-

4
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
34
 
0:2
Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням)
 
 
17
0:1
Залік
Функціональний аналіз
51
 
34
3:2
Іспит
Рівняння математичної фізики
34
 
34
2:2
Іспит
Теорія ймовірностей та математична статистика
34
34
 
2:2
Залік
Програмне забезпечення
34
51
 
2:3
Залік
Архітектура комп'ютерних систем
34
17
 
2:1
Залік
Операційні системи, КПМ
Операційні системи, КОМ
34
34
 
2:2
Іспит
Фізвиховання
 
 
34
0:2
Залік

3
5
Основи економічної теорії
18
 
18
1:1
Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням)
 
 
18
0:1
Іспит
Теорія ймовірностей та математична статистика
36
18
 
2:1
Іспит
Числові методи
36
36
 
2:2
Залік
Програмне забезпечення
36
36
 
2:2
Іспит
Механіка суцільного середовища
36
18
 
2:1
Іспит
Основи інформаційних технологій
36
 
 
2:0
Залік
Дисципліна на вибір 1:
- Методи дослідження та наближеного розв'язування операторних рівнянь-1
- 3D-графічні технології
18
36
 
1:2
Залік
Дисципліна на вибір 2:
- Чисельні методи розв'язування граничних задач електрооптики
- Система комп'ютерної математики MatLab
36
54
 
2:3
Іспит
Фізвиховання
 
 
36
0:2
-

6
Числові методи
51
 
34
3:2
Іспит
Методи оптимізації
34
17
 
2:1
Залік
Бази даних та інформаційні системи
34
51
 
2:3
Іспит
Комп'ютерні мережі
34
17
 
2:1
Залік
Основи інформаційних технологій
34
 
 
2:0
Іспит
Дисципліна на вибір 1:
- Ітераційні методи розв'язування систем нелінійних рівнянь
- Dot Net технології
17
51
 
1:3
Залік
Дисципліна на вибір 2:
- Методи дослідження та наближеного розв'язування операторних рівнянь-2
- Комп'ютерне моделювання динамічних систем
34
34
 
2:2
Іспит
Фізвиховання
 
 
34
0:2
Залік

4
7
Безпека життєдіяльності
18
 
18
1:1
Залік
Числові методи математичної фізики
54
36
 
3:2
Іспит
Методи оптимізації
36
 
 
2:0
Іспит
Лінійні інтегральні рівняння
54
18
 
3:1
Іспит
Дослідження операцій
36
18
 
 
Залік
Дисципліна на вибір 1:
- Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка
- Основи програмування мовою Java
72
18
 
4:1
Іспит
Дисципліна на вибір 2:
- Обчислювальні методи в нелінійних крайових задачах
- Машинна графіка
36
36
 
2:2
Іспит
Фізвиховання
 
 
36
0:2
Залік

8
Політологія
14
 
14
1:1
Залік
Основи права, основи конституційного права
28
 
 
2:0
Залік
Основи екології
28
 
 
2:0
Залік
Математична економіка
28
14
 
2:1
Іспит
Числові методи математичної фізики
28
28
 
2:2
Іспит
Математичне моделювання в науці і технологіях
28
28
 
2:2
Іспит
Дисципліна на вибір 1:
- Методи побудови різницевих схем
- Основи криптології
28
28
 
2:2
Залік
Дисципліна на вибір 2:
- Прикладне статистичне моделювання
- Основи криптології
42
28
 
3:2
Іспит