Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 0403 "Системні науки та кібернетика"
впорядковані з урахуванням напрямків підготовки та освітніх рівнів

Освітній рівень - Бакалавр,
напрямок підготовки:
Освітній рівень - Спеціаліст,
спеціальність:
Освітній рівень - Магістр,
спеціальність:
Прикладна математика (6.040301)
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики
Випускаючі кафедри:
- обчислювальної математики,
- прикладної математики.
Прикладна математика (7.04030101)
Випускаючі кафедри:
- обчислювальної математики,
- прикладної математики.
Прикладна математика (8.04030101)
Випускаючі кафедри:
- обчислювальної математики,
- прикладної математики.

Інформатика (6.040302)
Для вступників до 2012 року включно
Для вступників 2013 та наступних років
Кваліфікація: Бакалавр з інформатики, вчитель інформатики
Випускаючі кафедри:
- дискретного аналізу та інтелектуальних систем,
- інформаційних систем,
- програмування.
Інформатика* (7.04030201)
Випускаючі кафедри:
- програмування.
Інформатика* (8.04030201)
Випускаючі кафедри:
- програмування.
Прикладна інформатика (7.04030202)
Випускаючі кафедри:
- дискретного аналізу та інтелектуальних систем,
- інформаційних систем.
Прикладна інформатика (8.04030202)
Випускаючі кафедри:
- дискретного аналізу та інтелектуальних систем,
- інформаційних систем.
Системний аналіз і управління (6.040303)
Кваліфікація: Бакалавр з системного аналізу і управління
Випускаючі кафедри:
- математичного моделювання соціально-економічних процесів,
- теорії оптимальних систем.
Системний аналіз і управління (7.04030301)
Випускаючі кафедри:
- математичного моделювання соціально-економічних процесів,
- теорії оптимальних систем.
Системний аналіз і управління (8.04030301)
Випускаючі кафедри:
- математичного моделювання соціально-економічних процесів,
- теорії оптимальних систем.