НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика
напрям підготовки інформатика 6.040302
(для вступників 2013 та наступних років)

Курс
Сем.
Предмет
Лекцій
Лаб.
Практ.
На тиждень
Звітність
1
1
Історія України
36
 
18
2:1
Іспит
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
54 
0:3
Залік
Латинська мова
 
36 
0:2
Залік
Безпека життєдіяльності
 18
18 
1:1
Диф. залік
Математичний аналіз
36
54 
2:3
Іспит
Алгебра та геометрія
18
 36
2:2
Залік
Дискретна математика
36
 
36
2:2
Іспит
Програмування
36
36
 
2:2
Іспит
Навчальна (обчислювальна) практика
 
 
36
0:2
-
Фізвиховання
 
 
72
0:4
-

2
Історія української культури
17
17 
1:1
Залік
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
34 
0:2
Залік
Математичний аналіз
34
 51
2:3
Іспит
Алгебра та геометрія
17
 34
1:2
Іспит
Дискретна математика
34
 
34
2:2
Іспит
Алгоритми і структури даних
34
34
 
2:2
Диф. залік
Організація та обробка електронної інформації
34
34
 
2:2
Залік
Програмування
34
34
 
2:2
Іспит
Навчальна (обчислювальна) практика
 
 
34
0:2
Диф. залік
Фізвиховання (у т.ч. секційні заняття)
 
 
68
0:4
Залік

2
3
Філософія
36
 
18
2:1
Іспит
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
 54
0:3
Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням)
18
 
 
1:0
Залік
Основи психології і педагогіки
18
 
18 
1:1
Залік
Математичний аналіз
36
 
36
2:2
Іспит
Диференціальні рівняння
18
 36
1:2
Залік
Математична логіка та теорія алгоритмів
36
 36
2:2
Іспит
Архітектура обчислювальних систем
36
36
 
2:2
Іспит
Програмування
36
36
 
2:2
Іспит
Виробнича (обчислювальна) практика
 
 
36
0:2
-
Фізвиховання (у т.ч. секційні заняття)
 
 
72
0:4
-

4
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
 51
0:3
Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням)
 
 
34
0:2
Залік
Функціональний аналіз
34
 
34
2:2
Іспит
Диференціальні рівняння
17
 34
1:2
Іспит
Чисельні методи лінійної алгебри
34
34
 
2:2
Диф. залік
Математична логіка та теорія алгоритмів
34
 34
2:2
Іспит
Теорія ймовірностей та математична статистика
34
34 
2:2
Залік
Програмування
34
34
 
2:2
Іспит
Виробнича (обчислювальна) практика
 
 
34
0:2
Диф. залік
Фізвиховання (у т.ч. секційні заняття)
 
 
68
0:4
Залік

3
5
Українська мова (за професійним спрямуванням)
 
 
18
0:1
Іспит
Основи економічної теорії
18
 
18
1:1
Залік
Числові методи
36
36
 
2:2
Іспит
Теорія ймовірностей та математична статистика
36
36 
2:2
Іспит
Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка
36
18
 
2:1
Іспит
Паралельні та розподілені обчислення
36
36
 
2:2
Іспит
Бази даних та інформаційні системи
36
36
 
2:2
Залік
Платформи корпоративних інформаційних систем
36
36
 
2:2
Залік
Програмування та підтримка веб-застосувань
36
36
 
2:2
Залік
Виробнича (обчислювальна) практика
 
 
36
0:2
Диф. залік
Фізвиховання (секційні заняття)
 
 
72
0:4
-

6
Методика викладання математики та інформатики
17
 
34
1:2
Іспит
Числові методи математичної фізики
34
 34
2:2
Іспит
Методи оптимізації та дослідження операцій
34
34
 
2:2
Залік
Бази даних та інформаційні системи
17
34
 
1:2
Іспит
Обробка зображень та мультимедіа
34
34
 
2:1
Залік
Інформаційні мережі
34
34
 
2:2
Іспит
Проектування програмних систем
34
34
 
2:2
Іспит
Дисципліна на вибір студента:
- Математичні основи криптології
- Програмування мовою Java
- Основи криптографії
34
34 
2:2
Залік
Фізвиховання (секційні заняття)
 
 
68
0:4
Залік
Захист курсової роботи
Диф. залік

4
7
Методи оптимізації та дослідження операцій
28
28
 
2:2
Іспит
Моделювання динамічних систем
28
28
 
2:2
Залік
Інтелектуальні інформаційні системи
28
28
 
2:2
Іспит
Операційні системи та системне програмування
28
28
 
2:2
Залік
Захист інформації
28
28
 
2:2
Іспит
Теорія програмування
28
14
 
2:2
Залік
Дисципліна на вибір 1:
- Логічне та функціональне програмування
- Об'єктні моделі даних та процедур
- Дискретна оптимізація
28
28 
2:2
Іспит
Дисципліна на вибір 2:
- Мови, мовні процесори, методи трансляції
- Адміністрування корпоративних мереж
- Нечітке моделювання в середовищі Matlab
28
 14
1:2
Залік
Фізвиховання (секційні заняття)
 
 
56
0:4
Залік
Педагогічна практика
Диф. залік

8
Політологія
14
 
 14
1:1
Іспит
Основи права, основи конституційного права
14
 
 14
1:1
Залік
Основи охорони праці
14
 
 14
1:1
Іспит
Системний аналіз та теорія прийняття рішень
28
28 
 
2:2
Диф. залік
Операційні системи та системне програмування
28
14 
 
2:1
Іспит
Проектування систем штучного інтелекту
28
28
 
2:2
Залік
Теорія інформації та кодування
28
14
 
2:1
Іспит
Розподілені інформаційно-аналітичні системи
14
28
 
2:1
Залік
Дисципліна на вибір 1:
- Об'єктно-орієнтована система Smaltalk
- Надійність та ефективність комп'ютерного моделювання
- Видобування даних з використанням ШНМ
14
28
 
1:2
Залік
Дисципліна на вибір 2:
- Програмування під UNIX-подібними системами
- Геоінформаційні системи
- Динамічні моделі та методи прийняття рішень у ринковій економіці
28
28
 
2:2
Іспит
Державна атестація (захист бакалаврської роботи)