НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика
напрям підготовки інформатика 6.040302

Курс
Сем.
Предмет
Лекцій
Лаб.
Практ.
На тиждень
Звітність
1
1
Історія України
36
 
18
2:1
Іспит
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
36
 
0:2
Залік
Математичний аналіз
54
 
54
3:3
Іспит
Алгебра та геометрія
36
 
36
2:2
Іспит
Дискретна математика
54
 
36
3:2
Іспит
Основи програмування
54
36
 
3:2
Іспит
Фізвиховання
 
 
72
0:4
-

2
Історія української культури
17
17
 
1:1
Іспит
Латинська мова
 
34
 
0:2
Залік
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
51
 
0:3
Залік
Математичний аналіз
51
 
51
3:3
Іспит
Алгебра та геометрія
34
 
34
2:2
Іспит
Дискретна математика
34
 
34
2:2
Іспит
Основи програмування
34
34
 
2:2
Залік
Основи Веб-технологій
34
17
 
2:1
Іспит
Фізвиховання
 
 
34
0:2
Залік

2
3
Філософія
36
 
18
2:1
Іспит
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
36
 
0:2
Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням)
18
 
 
1:0
Залік
Математичний аналіз
36
 
36
2:2
Іспит
Чисельні методи лінійної алгебри
36
 
36
2:2
Іспит
Диференціальні рівняння
36
 
36
2:2
Залік
Теорія алгоритмів
36
18
 
2:1
Залік
Архітектура комп'ютерних систем
36
18
 
2:1
Залік
Основи програмування
36
36
 
2:2
Іспит
Фізвиховання
 
 
36
0:2
-

4
Іноземна мова, Іноземна мова за проф. спрямуванням
 
68
 
0:4
Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням)
 
 
34
0:2
Залік
Основи психології і педагогіки
34
 
 
2:0
Залік
Функціональний аналіз та обчислювальна математика
51
 
34
3:2
Іспит
Рівняння в частинних похідних
34
 
34
2:2
Іспит
Теорія ймовірностей та математична статистика
34
34
 
2:2
Залік
Програмне забезпечення
34
51
 
2:3
Залік
Комп'ютерна графіка
34
17
 
2:1
Іспит
Фізвиховання
 
 
34
0:2
Залік

3
5
Основи економічної теорії
18
 
18
1:1
Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням)
 
 
18
0:1
Іспит
Теорія ймовірностей та математична статистика
36
18
 
2:1
Іспит
Числові методи
36
36
 
2:2
Залік
Моделювання динамічних систем
36
36
 
2:2
Іспит
Бази даних та інформаційні системи
36
18
 
2:1
Залік
Програмне забезпечення
36
54
 
2:3
Іспит
Теорія інформації
36
18
 
2:1
Іспит
Дисципліна на вибір:
- Структури даних
- Операційні системи
- Основи теорії штучних нейронних мереж
36
 
 
2:0
Залік
Фізвиховання
 
 
36
0:2
-

6
Числові методи
34
 
34
2:2
Іспит
Методи оптимізації
34
34
 
2:2
Іспит
Бази даних та інформаційні системи
17
34
 
1:2
Іспит
Системне програмування
34
17
 
2:1
Залік
Комп'ютерні мережі
34
34
 
2:2
Залік
Інформаційні технології та системи
34
34
 
2:2
Залік, Іспит
Дисципліна на вибір:
- Математичні основи криптології
- Адміністрування корпоративних мереж
- Основи криптографії
34
34
 
2:2
Залік
Фізвиховання
 
 
34
0:2
Залік

4
7
Методика викладання математики та інформатики
28
 
28
2:2
Іспит
Безпека життєдіяльності
14
 
14
1:1
Залік
Числові методи математичної фізики
28
14
 
2:1
Залік
Системне програмування
28
14
 
2:1
Іспит
Дослідження операцій
28
28
 
2:2
Іспит
Дисципліна на вибір 1:
- Логічне та функціональне програмування
- Об'єктні моделі даних та процедур
- Нечітке моделювання в середовищі Matlab
42
28
 
3:2
Залік
Дисципліна на вибір 2:
- Мови, мовні процесори, методи трансляції
- Програмне забезпечення обробки зображень
- Дискретна оптимізація
28
28
 
2:2
Іспит
Фізвиховання
 
 
36
0:2
Залік

8
Політологія
14
 
14
1:1
Залік
Основи права, основи конституційного права
28
 
 
2:0
Залік
Основи екології
28
 
 
2:0
Залік
Системи штучного інтелекту
28
28
 
2:2
Іспит
Числові методи математичної фізики
28
28
 
2:2
Іспит
Моделювання складних систем
28
14
 
2:1
Іспит
Дисципліна на вибір 1:
- Об'єктно-орієнтована система Smaltalk
- Геоінформаційні системи
- Видобування даних з використанням ШНМ
28
28
 
2:2
Залік
Дисципліна на вибір 2:
- Програмування під UNIX-подібними системами
- Програмування мовою Java
- Динамічні моделі та методи прийняття рішень у ринковій економіці
42
28
 
3:2
Іспит