Програми вступних фахових випробувань та зразки тестових завдань
для вступників на факультет прикладної математики та інформатики
для осіб з базовою (бакалавр) або повною вищою освітою
(галузь знань - системні науки та кібернетика):

Напрям підготовки
Програма вступних випробувань
Зразок тестового завдання
Прикладна математика
Інформатика
Системний аналіз та управління