НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ

Держбюджетна тематика
Гранти та міжнародне співробітництво
Наукові конференції та семінари
Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Держбюджетна тематика:

По-119П "Методи дослідження нелінійних динамічних систем, задач оптимізації, аналізу даних на основі карт Кохонена"
Наукові керівники – проф. Притула М.М., проф. Бартіш М.Я.
Термін виконання: 01.01.2012р. – 31.12.2013р.

Пі-120П "Чисельне розв’язування прямих і обернених задач математичної фізики і механіки проекційно-сітковими методами"
Наукові керівники – проф. Шинкаренко Г.А., проф. Хапко Р.С.
Термін виконання: 01.01.2012р. – 31.12.2013р.

По-66П "Математичні методи дослідження нелінійних динамічних систем, індуктивних методів моделювання даних і задач оптимізації"
Наукові керівники – проф. Притула М.М., проф. Бартіш М.Я.
Термін виконання: 01.01.2010р. – 31.12.2011р.

Пп-67ф "Побудова чисельних методів і програмно-алгоритмічних засобів для D-адаптивного комп'ютерного моделювання систем"
Науковий керівник – проф. Савула Я.Г.
Термін виконання: 01.01.2010р. – 31.12.2012р.

Пі-68П "Побудова та аналіз чисельних методів для диференціальних та інтегральних рівнянь математичної фізики і механіки"
Наукові керівники – проф. Шинкаренко Г.А., проф. Хапко Р.С.
Термін виконання: 01.01.2010р. – 31.12.2011р.

Пр-32П "Розробка інформаційної системи для онлайнових курсів у вищих навчальних закладах"
Науковий керівник – проф. Височанський В.С.
Термін виконання: 01.01.2009р. – 31.12.2010р.

Пі-224П "Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь та інтегральних рівнянь математичної фізики і механіки"
Наукові керівники – проф.Шинкаренко Г.А., д.ф.м.н., доц. Хапко Р.С.
Термін виконання: 01.01.2008р. – 31.12.2009р.

По-223П "Математичні методи дослідження динамічних та адаптивних систем і задач оптимізації"
Наукові керівники – проф.Притула М.М., проф..Бартіш М.Я.
Термін виконання: 01.01.2008р. – 31.12.2010р.

Пп-106Ф "Розробка числових методів та програмно-алгоритмічних засобів для гетерогенного моделювання процесів у неоднорідних середовищах з різномасштабними включеннями"
Науковий керівник – проф.Савула Я.Г
Термін виконання: 01.01.2007р. – 31.12.2009р.

Об-110П "Розробка CMS-системи керування Веб-сайтом вищого навчального закладу"
Науковий керівник – проф.Шинкаренко Г.А.
Термін виконання: 01.01.2007р. – 31.12.2008р.

Пі-70Ф "Адаптивні та стабілізовані схеми методу скінчених елементів для сингулярно збурених задач механіки, біофізики та охорони довкілля"
Науковий керівник – проф.Шинкаренко Г.А.
Термін виконання: 01.01.2006р. – 31.12.2007р.

ПМ-22Ф "Розробка нових чисельних методів розв’язування задач математичного аналізу та диференціальних рівнянь"
Науковий керівник – проф.Цегелик Г.Г.
Термін виконання: 01.01.2005р. – 31.12.2007р.

ПО-23Ф "Розробка Лі-алгебраїчних, ітераційних методів для динамічних систем, задач оптимізації та навчання нейронних мереж"
Науковий керівник – проф.Притула М.М.
Термін виконання: 01.01.2005р. – 31.12.2007р.

Пб-21Ф "Метод інтегральних рівнянь для еволюційних задач та статичних і динамічних задач теорії потенціалу"
Науковий керівник – доц.Хапко Р.С.
Термін виконання: 01.01.2005р. – 31.12.2007р.

ОБ-29П "Система автоматичного генерування друкованих та електронних видань учбового закладу"
Науковий керівник – проф.Шинкаренко Г.А.
Термін виконання: 01.01.2005р. – 31.12.2006р.

ПП-231Ф "Розробка математичних методів та програмно-алгоритмічних засобів для гетерогенного моделювання процесів у неоднорідних середовищах"
Науковий керівник – проф.Савула Я.Г
Термін виконання: 01.01.2004р. – 31.12.2006р.

ПІ-171Б "Адаптивні та стабілізовані апроксимації методу скінченних елементів для еволюційних проблем механіки, біофізики та охорони довкілля"
Науковий керівник – проф.Шинкаренко Г.А.
Термін виконання: 01.01.2003р. – 31.12.2005р.

ПМ-169Б "Розробка нових чисельних методів мажорантного типу розв’язування задач математичного аналізу та диференціальних рівнянь"
Науковий керівник – проф.Цегелик Г.Г.
Термін виконання: 01.01.2003р. – 31.12.2005р.

ПО-168Б "Побудова і дослідження Лі-алгебраїчних, ітераційних методів розв’язування нелінійних динамічних і функціональних рівнянь та задач оптимізації"
Науковий керівник – проф.Притула М.М.
Термін виконання: 01.01.2003р. – 31.12.2005р.

ПБ-170Б "Чисельне розв’язування еволюційних задач та самоузгоджених задач теорії потенціалу за допомогою інтегральних рівнянь"
Науковий керівник – доц.Хапко Р.С.
Термін виконання: 01.01.2003р. – 31.12.2005р.

ПП-84Б "Розробка математичних моделей і чисельних схем для дослідження процесів у неоднорідних середовищах"
Науковий керівник – проф.Савула Я.Г.
Термін виконання: 01.01.2001р. – 31.12.2003р.

Пі-97Б "Розробка системи управління інформаційними масивами WEB-сайтів університету"
Науковий керівник – доц.Горлач В.М.
Термін виконання: 01.03.2001р. – 31.12.2002р.

Пм-56Б "Розробка нових підходів та методів чисельного розв'язування задач математичного аналізу, алгебри, диференціальних рівнянь та рівнянь математичної фізики"
Науковий керівник – проф.Цегелик Г.Г.
Термін виконання: 01.01.2000р. – 31.12.2002р.

По-58Б "Побудова і дослідження ітераційних методів розв'язування нелінійних функціональних рівнянь, динамічних систем та задач оптимізації"
Науковий керівник – проф.Притула М.М.
Термін виконання: 01.01.2000р. – 31.12.2002р.

ОБ-73Б "Створення програмного та інформаційного забезпечення для формування інформаційних компакт-дисків"
Науковий керівник – проф.Шинкаренко Г.А.
Термін виконання: 01.04.2000р. – 31.12.2002р.

Пі-57Б "Математичне моделювання та інформаційні технології в проблемно-орієнтованих системах"
Науковий керівник – проф.Шинкаренко Г.А.
Термін виконання: 01.01.2000р. – 31.12.2002р.

На початок
Гранти та міжнародне співробітництво

Project 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR
INURE: INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’ GROUND.
Основний партнер
Germany, Koblenz-Landau University
Керівник проекту – доц.Кухарський В.М.
Термін реалізації проекту: 2013-2014

Project "Application for Swedish Institute Funding"
Education for Entrepreneurship and Innovation (E4E&I)
Основний партнер
Stockholms Universitet
(Institutionen for data- och systemvetenskap, DSV, Lviv Regional State Administration; Department of Economy and Industrial Policy; Ayond AB; Sweden SME; SoftServe, Ukraine; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)
Керівник проекту – проф.Савула Я.Г.
Термін реалізації проекту: 2012-2014

Project 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES
INARM: INFORMATICS AND MANAGEMENT: BOLOGNA-STYLE QUALIFICATION FRAMEWORKS.
Основний партнер
Poland, Uniwersytet Marii Curie-Skіodowskiey w Lubline [UMCS]
Керівник проекту – проф.Савула Я.Г.
Термін реалізації проекту: 2012-2014

Project 144742-TEMPUS-2008-DE-JPHES
Educational Centers' Network on Modern Technologies of Local Governing
- creating of training centers of information and e-goverment technology studying for employees of local government administrations.
Науковий керівник – проф.Савула Я.Г.
2009-2010рр.

University Bisness Development Centre
- Україно-шведський проект у Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://idealab.wordpress.com/activities/).
Науковий керівник – проф.Савула Я.Г.
2005-2009рр.

Проект № M492-2003
Моделювання процесів забруднення грунтів засобами захисту рослин з використанням сучасних комп’ютерних технологій
(Modelling of ground contamination by means of plant protection by using novel computer technologies)
- проект в рамках міжнародної співпраці між Україною та Угорщиною.
Науковий керівник – проф.Савула Я.Г.
2003-2004рр.

Проект № 2М/271-2000
Розробка математичних моделей і чисельних схем для розв'язування задач конвективного і дифузійного поширення забруднень
(Development of mathematical and numerical models for advection-diffusion contamination)
- проект в рамках міжнародної співпраці між Україною та Угорщиною.
Науковий керівник – проф.Савула Я.Г.
2000-2001рр.

На початок


Наукові конференції та семінари

На початок