Теми виступів на науковому семінарі

кафедри прикладної математики

у I семестрі 2013-14 н.р.

 

Тема доповіді

Доповідач

Дата

1.     

Числовий розв’язок задач теорії пружності типу Гіркмана та для тіл із включеннями.

Асп. Стягар А.О.

02.10.13

2.     

Застосування збагачених скінченних елементів.

Асп. Бехта М.І.

16.10.13

3.     

h-адаптивний МСЕ для задач теорії пружності, оснований на МГЕ.

Асис. Ящук Ю.О.

30.10.13

4.     

Апостеріорні оцінювачі похибок у задачах дифузії-адвекції-реакції для скінченноелементних апроксимацій.

Асис. Вовк О. В.

13.11.13

5.     

Числовий аналіз задач гетеродифузії методом скінченних елементів.

Проф. Савула Я. Г.

27.11.13

6.     

Гетерогенні методи розв’язування задач математичної фізики.

Доц. Дияк І. І.

11.12.13

 

Семінари проводяться в ауд.278

(кафедра прикладної математики).

Початок семінарів о 1200.