Програма роботи наукового семінару

кафедри обчислювальної математики

у II семестрі 2012-13 н. р.

 

Тема доповіді

Доповідач

Дата

  1.  

Деякі властивості блочних матриць і векторів

Ас.Недашковська А.М.

12.03.2013

  1.  

Про нові квадратурні формули обчислення багатовимірних інтегралів

Проф.Хапко Р.С.

26.03.2013

  1.  

Розв’язування просторових задач електростатики з використанням функцій Гріна

Ст.викл.Гарасим Я.С.

09.04.2013

  1.  

Прискорений метод Ньютона за узагальнених умов Ліпшиця

Проф.Шахно С.М.

23.04.2013

  1.  

Побудова ітераційних процесів для задачі Діріхле рівняння Пуассона в сферичних координатах

Доц.Дудикевич А.Т.

07.05.2013

  1.  

Про коректність деяких прямих та обернених задач для диференціального рівняння

Ас.Вавричук В.Г.

21.05.2013

  1.  

Про деякі методи з апроксимацією оберненого оператора для розв’язуваня нелінійних рівнянь

Ас.Ярмола Г.П.

04.06.2013

  1.  

Постановка та розв’язування обернених задач теорії потенціалу в електронній оптиці

Доц.Остудін Б.А.

18.06.2013