Теми виступів на науковому семінарі

кафедри інформаційних систем

у IІ семестрі 2013-14 н.р.

 

Тема доповіді

Доповідач

Дата

1.    

Апостеріорні оцінювачі похибок апроксимацій МСЕ та їх застосування

проф. Шинкаренко Г.А.

03.03.14

2.    

Проектування та реалізація інформаційних систем на базі реляційних СКБД з використанням об’єктного підходу

доц. Вовк В.Д.

10.03.14

3.    

Чисельне розв’язування нелінійних параболічних систем

ас. Вовк О.В.

17.03.14

4.    

Числовий аналіз процесу фрикційного зміцнення з рухомим джерелом тепла

асп. Чир І.А.

24.03.14

5.    

Числове моделювання динаміки поводження п'єзо- та піроелектричних актуаторів та сенсорів

асп. Стельмащук В.В.

31.03.14

6.    

Моделювання термопружних процесів в гнучких оболонок податливих до зсуву та стиснення

ас. Малець Р.Б.

07.04.14

7.    

Математична модель термоакустичних процесів в рідинах з врахуванням дисипації енергії

ас. Клименко І.В.

14.04.14

8.    

МСЕ для крайових задач з рівнянням Гельмгольца

ас. Остапов О.Ю.

28.04.14

9.    

Числовий аналіз модельних задач дисипативної акустики рідини

доц. Горлач В.М.

05.05.14

10.             

Чисельне дослідження сумісного руху поверхневих та ґрунтових потоків

доц. Венгерський П.С.

12.05.14

11.             

Чисельне розв’язування задачі акустичної взаємодії оболонки з рідиною

доц. Бернакевич І.Є.

19.05.14

12.             

Нелінійне деформування тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення

доц. Вагін П.П.

26.05.14

 

Початок семінару о 1400 в ауд.260 (приміщення кафедри)