Програма роботи наукового семінару

кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

у II семестрі 2013-2014 н.р.

 

Тема доповіді

Доповідач

Дата

1.

Комп’ютерний аналіз точних розв’язків рівняння Сінус-Гордона.

ас. Старчак М.О.

06.03.14

2.

Чисельне моделювання процесів формування руслового стоку рідини.

ас. Коковська Я.В.

20.03.14

3.

Апроксимація простору станів і дій штучними нейронними мережами в задачах навігації.

доц. Щербина Ю.М.

03.04.14

4.

Використання Sikuli – інструменту розпізнавання зображення в тестуванні ПЗ.

ас. Литвин Т.Р.

17.04.14

5.

Збіжність  методу, Лі –алгебрична дискретна  апроксимація для розвязування задач Коші.

проф. Притула М.М., Кіндибалюк А.А.

08.05.14

6.

Застосування нейронних мереж на основі РБФ до розвязування задач математичної фізики.

доц. Трушевський В.М.

22.05.14

7.

Порівняння адаптивних оцінювачів похибки МСЕ  Діріхле  та Неймана.

ас. Квасниця Г.А.

05.06.14

8.

Математичні методи та моделі в управлінні кредитними ризиками банків України.

ас. Прядко О.Я.

19.06.14

 

Початок семінару о 1300 в ауд. 360