Дорогий абітурієнте !


Без сумніву, комп’ютер є важливою ознакою нашого часу і його роль, за прогнозами, зростатиме у майбутньому. Комп’ютер є необхідним атрибутом усіх сучасних видів людської діяльності: бізнесу, науки, культури. У таких умовах потреба суспільства у висококваліфікованих фахівцях зі сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації, постійно зростають і в Україні, і за кордоном. Тому виникли нові напрями у підготовці фахівців, серед яких важливе місце посідає галузь "системні науки та кібернетика". Підготовку бакалаврів, спеціалістів та маґістрів у цій галузі здійснює факультет прикладної математики та інформатики за спеціальностями прикладна математика, інформатика та системний аналіз. З переліком та коротким описом навчальних курсів кожної з цих спеціальностей можна ознайомитись, скориставшись позицією меню "Навчальні плани" нашого сайту.

Наукову та навчально-методичну роботу на факультеті забезпечують сім кафедр: обчислювальної математики, прикладної математики, теорії оптимальних процесів, програмування, інформаційних систем, дискретного аналізу та інтелектуальних систем, математичного моделювання соціально-економічних процесів. На цих кафедрах працюють вісім професорів та тридцять п’ять доцентів.

Наші студенти здобувають упродовж навчання в Університеті ґрунтовну загальноматематичну підготовку. Вони вивчають курси математичного аналізу, алгебри та геометрії, диференціальних рівнянь та рівнянь математичної фізики тощо. Фахову підготовку забезпечує вивчення курсів дискретної математики, ЕОМ і програмування, програмного забезпечення, теорії ймовірностей та математичної статистики, чисельних методів, методів оптимізації, дослідження операцій, функціонального аналізу, проектування баз даних, сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної графіки, об’єктно-орієнтованого програмування, теорії комп’ютерних мереж, веб-проектування, математичних моделей технічних, економічних та соціальних систем, а також спеціальних курсів, які безпосередньо стосуються конкретного напряму підготовки та спеціалізації.

Сучасними інформаційними технологіями студенти факультету оволодівають у комп’ютерних лабораторіях, оснащених найновішою технікою. На виробничу практику їх запрошують відомі IT-компанії, а також провідні організаціі Львова та області – науково-дослідні інститути Академії наук, банки, установи податкової адміністрації тощо. Високий рівень підготовки випускників факультету дає їм перспективу гарантованого працевлаштування. Випускники магістратури можуть продовжувати навчання в аспірантурі на факультеті. Щорічно студенти і випускники факультету виграють міжнародні гранти на магістерські студії та навчання в аспірантурі провідних університетів Європи.

Студенти факультету прикладної математики та інформатики активно займаються науковою роботою, приймають участь у студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт та студентських наукових конференціях. Щорічно на факультеті проводиться Міжнародна студентська наукова конференція з прикладної математики та інформатики. У 2007 році студенти факультету посіли перше місце на Міжнародній студентській олімпіаді з програмування, яка проходила в м.Бухарест (Румунія), а в квітні 2008 року вибороли Золоті медалі на Всесвітній олімпіаді з програмування в Канаді. В історії України такий успіх на студентській олімпіаді з програмування вдалося досягти вперше і факультет пишається тим, що це зробили саме наші студенти.

Команда програмістів факультету, яка отримала золоту медаль Чемпіонату світу з програмування у 2008 році

Студентське життя на факультеті цікаве і багатогранне. Новини та обговорення актуальних питань студентського життя факультету знайдеш на студентському сайті www.prykladna.lviv.ua. Окрім серйозних наукових гуртків, студенти проявляють неабиякий хист і у клубі „Що? Де? Коли?”, і у КВК, і у мистецьких колективах, а палкі прихильники футболу можуть у щорічному чемпіонаті факультету позмагатися не тільки поміж собою, але і з командами викладачів та випускників.

Основу однієї з найвідоміших команд КВК України "Набла" складають випускники нашого факультету

Для всіх молодих людей, небайдужих до математики, зацікавлених у комп’ютерах, готових сумлінно і творчо працювати з тим щоб здобути перспективний і престижний фах на все життя факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка - це найкращий вибір.


Правила прийому, умови вступу та іншу корисну вступникові інформацію шукай на сторінці Приймальної комісії нашого університету.