Кафедра теорії оптимальних процесів

Кафедра утворена у 1973 році. Завідує кафедрою професор М.Бартіш.

На кафедрі працює 8 викладачів, з них два професори, три доценти.

Кафедра готує бакалаврів з напряму "системний аналіз", спеціалістів та магістрів зі спеціальності "системний аналіз та управління"

Кафедра забезпечує викладання таких курсів: теорія ймовірностей та математична статистика, методи оптимізації, дослідження операцій, математична економіка, випадкові процеси, системи захисту інформації. Для студентів спеціальності системний аналіз і управління: математична теорія надійності, основи комп’ютерної графіки, системи керування базами даних, програмування тривимірних зображень засобами OpenGL, прийняття рішень в умовах невизначеності, програмування мовою Visual basic, пакет офісних застосувань MS Office, інтелектуальний аналіз даних, системний аналіз. Тематика спецкурсів постійно оновлюється.

Викладачі кафедри читають загальні та спеціальні курси

На кафедрі виконано і захищено 2 докторські (М.Притула 1998, М.Бартіш 2003), і 10 кандидатських дисертацій. Під керівництвом проф. М.Я.Бартіша сформувався науковий напрямок у галузі розв'язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум. На основі розробленої загальної схеми методів типу Ньютона-Канторовича для функціональних рівнянь досліджуються нові обчислювальні методи, розгорнуті дослідження з інтервального аналізу та інтервальних методів. Проводиться робота з теорії та методів нелінійного програмування, оптимального керування, розробляються методи розв'язування нелінійної задачі про найменші квадрати, розв'язуються різні технічні та економічні задачі на основі оптимізаційних математичних моделей.

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

Тематика наукових досліджень членів кафедри :

На кафедрі виконуються держбюджетні теми:

Співробітники кафедри видали: