Кафедра прикладної математики

Утворена у 1970 році. Завiдувач кафедри - проф. Я.Г.Савула.

Сьогоднi на кафедрi працюють 7 викладачiв: професор і шiсть доцентiв.

Кафедра прикладної математики є випускною зі спеціалізації "комп’ютерне моделювання". В основу підготовки спеціалістів викладачі кафедри ставлять принципи поєднання глибокої математичної підготовки з “віртуозним” володінням засобами комп’ютерної техніки.

Студенти кафедри за час навчання отримують практичні навики роботи у сучасних операційних системах, проектування баз даних, створення пакетів програм роботи з різними інформаційними системами.

На кафедрі читаються такі основні курси

Видано такі основні навчальні посібники:

Наукова робота кафедри ведеться в таких напрямках:

Тематика наукових досліджень членів кафедри :

За 40 років функціонування кафедри сформувалася наукова школа з проблем математичного і комп'ютерного моделювання фізико-механічних полів у суцільних середовищах.

Сучасний період діяльності наукової школи характеризується розширенням наукової тематики. Зокрема, вирішують такі проблеми:

За роки діяльності школи підготовлено 4 доктори та 40 кандидатів наук.