Кафедра програмування

Кафедра створена у 1989 році.

У 1989-1999 роках кафедру очолював професор М.М.Войтович, у 1999-2011 роках - професор В.С.Височанський, у 2011-2013 роках - доцент С.А.Ярошко. З лютого 2013 року обов'язки завідувача кафедри виконує професор В.С.Височанський. На кафедрі працюють 13 викладачів: професор, 9 доцентів, старший викладач, 2 асистенти.

Кафедра готує фахівців зі спеціалізації “математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем” напряму і спеціальності “інформатика”.

Кафедра забезпечує читання ряду основних курсів для напрямів “інформатика”, “прикладна математика” та “системний аналіз” на факультеті прикладної математики та інформатики, для напряму “математика” на механіко-математичному факультеті, а також курсу “Основи інформатики” для студентів факультету міжнародних відносин та юридичного факультету. Крім цього, викладачі кафедри проводять заняття з курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” для аспірантів всіх спеціальностей .

Студенти, що спеціалізуються по кафедрі програмування, отримують спеціальну підготовку, набувають практичних вмінь та навиків у таких галузях знань, як побудова та використання операційних систем, проектування, розробка і використання баз даних, розробка компіляторів для сучасних алгоритмічних мов, побудова експертних систем на базі засобів логічного програмування, розробка системних програм різноманітного призначення (текстових, табличних та графічних редакторів, драйверів пристроїв, антивірусних програм, навчально-тестуючих програм, сервісних програм для користувачів тощо).

Важливим напрямком спеціалізації студентів кафедри є інформатика для середньої школи, розробка методичної літератури для вчителів та учнів, навчальних програм з інформатики для середніх навчальних закладів.

На кафедрі читаються курси >>>

Головні напрямки наукових досліджень працівників кафедри:

На кафедрі діє науковий семінар “Розв’язування задач математичної фізики в нерегулярних областях”.

Викладачі кафедри працюють над виконанням держбюджетної теми Міністерства освіти та науки України “Створення ефективних засобів навчання програмуванню та методів розв’язування задач математичної фізики” (науковий керівник професор В.С.Височанський).

Тематика наукових досліджень членів кафедри :