Кафедра інформаційних систем

Телефон (032) 239-45-45. E-mail: kis@lnu.edu.ua
Заснована у 1995 роцi.
Завiдувач - професор, доктор фiз.-мат. наук Г.А.Шинкаренко.

В межах галузі знань "Системні науки та кібернетика" кафедра забезпечує пiдготовку фахiвцiв освітнього рівня бакалавр за напрямком "Інформатика" та освітніх рівнів магістр і спеціаліст за напрямком "Прикладна інформатика"


Про кафедру

Наукові дослідження

Навчальні курси

Співробітники

Семінар кафедри

Розклад консультацій

Фотоальбом

Випускники