Кафедра дискретного аналізу
та інтелектуальних систем
Українською  English
Cторінка університету   Cторінка факультету 

Про кафедру
Працівники
Спецкурси
Притула Микола Миколайович
Притула Микола МиколайовичЗавідувач кафедри
Притула Микола Миколайович
Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Адреса електронної пошти: pmm@franko.lviv.ua
Коротка біографія:

Притула Микола Миколайович (25.05.1946, с. Незнанів, Львівської обл.) – математик, кандидат фізико-математичних наук (1982), доцент (1984), доктор фізико-математичних наук (1998), професор (1999). Закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1969).

 У 1969-1970 – інженер-програміст ОЦ Львівського статуправління; 1970-1971 – інженер-програміст Західно-Української геофізичної розвідувальної експедиції (ЗУГРЕ); 1971-1973 – служба в армії; 1973-1978 – інженер-програміст ЗУГРЕ;  1978-1980 – начальник відділу обчислювальної техніки Львівського теруправління; 1980-1984 – асистент кафедри обчислювальної математики факультету прикладної математики та інформатики; 1984-1999 – доцент кафедри теорії оптимальних процесів цього ж факультету.  З 1999 – професор цієї ж кафедри; 1988-1996 -- заступник декана. З 2003 завідувач кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем.

Додаткові звання, членство в наукових товариствах:

Соросівський доцент, дійсний член наукового товариства імені Т. Шевченка, заступник головного редактора математичного вісника НТШ, голова математичної комісії НТШ, член редколегії вісника ЛНУ ім. І. Франка, член редакційної колегії збірника наукових праць "Крайові задачі для диференціальних рівнянь", член американського математичного товариства.

Сфера наукових інтересів:

Працює в області теорії асимптотичних методів нелінійної механіки та теорії інтегровності нелінійних динамічних систем  на функціональних та операторних многовидах. Ним розроблені та  обґрунтовані Лі-алгебраїчні аспекти градієнтного методу, аналізу прямих та інверсних нелінійних динамічних систем на повну інтегровність; на основі градієнтно-голономного алгоритму розроблена конструктивна методика дослідження збурених та неоднорідних нелінійних динамічних систем, їх параметрична інтегровність; розвинута теорія редукції на скінченновимірні підмноговиди та їх практична реалізація.

Перелік курсів, що читаються:

Дискретна математика
Теорія ймовірності та математична статистика
Динамічні моделі та системи підтримки прийняття рішень в ринковій економіці
Економічне прогнозування та планування