Кафедра дискретного аналізу
та інтелектуальних систем
Українською  English
Cторінка університету   Cторінка факультету 

Про кафедру
Працівники
Спецкурси

    Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем cтворена у 2003 році. Завідує кафедрою професор, доктор фіз.-мат. наук М. Притула. На кафедрі працює 8 викладачів з них 1 професор, 3 доценти, 4 асистенти.

    Кафедра забезпечує читання на факультеті трьох загальних курсів: Дискретна математика (спеціальності „прикладна математика”, „системний аналіз та управління”, „інформатика”) – професор М.Притула, доцент Ю.Щербина, доцент М.Жук; Теорія ймовірностей та математична статистика (спеціальність „інформатика”) – професор М.Притула; Методи оптимізації (спеціальність „інформатика”) – доцент М.Жук, доцент Ю.Щербина.

    Кафедра є випускною зі спеціалізації „Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень” у рамках спеціальності „інформатика”. Підготовка спеціалістів за цією спеціалізацією забезпечується читанням спеціальних курсів з інтелектуальних систем, методів представлення знань, експертних систем, методів вибору і прийняття рішень.

    На основі набутого досвіду і проведених наукових досліджень кафедрою розроблені і впроваджуються такі спеціальні курси:

 •  Дискретна оптимізація;
 • Теорія складності обчислень;
 • Основні концепції нейронних мереж та генетичних алгоритмів;
 • Способи представлення задач і пошук розв’язків;
 • Представлення знань, експертні системи та прийняття рішень в умовах невизначеності;
 • Машинне навчання (символьне, нейромережеве та емерджентне навчання);
 • Технології і мови програмування для штучного інтелекту;
 • Основи криптографії;
 • Теорія вибору і прийняття рішень;
 • Основи штучних нейронних мереж
 • Джава ORM системи;
 • Системний аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації.

    На кафедрі розвивається науковий напрямок: „Чисельний аналіз лінійних та нелінійних динамічних систем. Алгоритмізація процесів прийняття рішень”.

    Наукові дослідження на кафедрі виконуються з таких основних напрямків:

 • Методи інтегровності нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах;
 • Теорія і методи нелінійного програмування;
 • Системи штучного інтелекту.

    При кафедрі діє аспірантура. Підготовка аспірантів здійснюється за спеціальностями 01.01.02 – "диференціальні рівняння", 01.01.07 – "обчислювальна математика" та 01.05.02 – "математичне моделювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях". Наукове керівництво здійснюють проф. М.Притула та доц. Ю.Щербина.