All-Ukrainian Collegiate Programming Contest. WEST Region. April 9, 2011

Standings [5:00:00]

Last success: 4:59:50, [ NUWMNRA ] Rivne NUWM 2 (Chuy,Dubchak,Bukshanevych), C.

PlaceUserABCDEFGHIJKLMNOTotalPenalty
1[ LNU ] LNU United (Kushnir,Yevchynets,Voietsa)+
(0:02)
+
(0:15)
+
(0:05)
+
(0:13)
+
(0:12)
+1
(0:56)
+
(2:56)
+5
(4:17)
+3
(3:39)
+
(0:42)
+1
(1:24)
 +1
(4:19)
+4
(2:24)
+
(2:46)
141750
2[ NULP ] NULP_Prime (Melnyk,Lobur,Medvid)+
(0:20)
+
(0:01)
+1
(0:27)
+
(0:03)
+1
(0:45)
+1
(0:34)
+
(4:30)
 -4 +2
(3:39)
  +
(2:14)
 9853
3[ NULP ] Eaters (Boychuk)+
(0:01)
+
(0:11)
+
(0:08)
+
(0:25)
+
(0:05)
+12
(3:02)
  +1
(2:23)
 +
(1:40)
  +
(4:55)
-291030
4[ LNU ] LNU_Leopards (Bojko,Kupyak,Stasenko)+
(0:40)
+
(0:10)
+1
(0:30)
+
(0:14)
+1
(1:31)
+
(0:35)
 -5+
(3:08)
 -9  +
(2:25)
 8593
5[ LNU ] LNU Juniors (Glova,Pryshchenko,Mylyanyk)+
(0:03)
+1
(0:33)
+1
(0:26)
+
(0:09)
+
(0:47)
+1
(1:04)
       +
(3:13)
-57435
6[ 0 ] Uzh2 (0)+1
(0:24)
+
(0:33)
+1
(0:25)
+
(0:25)
+1
(0:27)
+7
(4:46)
 -5     +
(1:20)
 7700
7[ ChNU ] ChNU_APM_Gymn1 (Karepin,Osypova,Osypov)+3
(0:35)
+1
(0:37)
+1
(0:39)
+3
(0:33)
+6
(2:07)
+6
(3:02)
 -1  -5  +
(3:23)
 71056
8[ NUWMNRA ] Rivne NUWM 1 (Sakharuk,Onishchuk,Igor Kushnir)+
(0:33)
+
(0:12)
+
(0:53)
+
(2:32)
+
(0:42)
+
(1:56)
 -7  -6  -1 6408
9[ LNU ] Error 404 (Voloshyn,Klyuka,Makohin)+1
(0:31)
+
(0:16)
+1
(1:15)
+
(1:02)
+
(1:37)
+1
(1:12)
 -3     -23 6413
10[ NULP ] NULP_Slayers (Danylo,Teslyuk,Beznosyuk)+
(0:37)
+3
(1:17)
+1
(0:25)
+
(0:13)
+2
(1:34)
+
(1:58)
 -9  -14    6484
11[ TNTU ] TNTU_FIC_1 (Kukurudziak,Vitol,Podzihun)+
(0:13)
+
(0:07)
+2
(0:48)
+
(0:42)
+
(1:43)
-5 -1  -2  +1
(3:43)
 6496
12[ NULP ] NULP_Legion (Havdio,Rudyk,Kharchyshyn)+1
(0:32)
+
(0:02)
+2
(0:35)
+
(2:42)
+1
(0:55)
+1
(2:26)
  -3 -3  -9 6532
13[ ChNU ] ChNU_APM_FreemChanBod (Lysak,Sorochan,Arych)+2
(0:20)
+2
(0:46)
+
(0:54)
+
(1:01)
+1
(1:31)
+3
(3:15)
 -10       6627
14-15[ NULP ] EOM-2 (Volokh,Sich,Popiv)+2
(0:40)
+5
(1:22)
+1
(0:44)
+
(0:47)
+1
(1:32)
  -11     +6
(3:02)
 6787
14-15[ 0 ] Uzh3 (0)+
(0:22)
+
(3:15)
+2
(0:35)
+
(1:27)
+1
(1:18)
        +1
(4:50)
 6787
16[ NULP ] X3 (Iakymiv,Peluch,Lytvynon)+
(0:26)
+
(0:30)
+2
(1:36)
+
(1:56)
+1
(3:18)
     -2  +
(4:39)
 6805
17[ PNU ] MIF-X (Vasylyshyn,Shpakovsky,Karabinovych)+
(1:25)
+2
(1:31)
+1
(1:15)
+
(0:55)
+1
(3:40)
+3
(2:35)
  -7      6821
18[ TSU ] ZakDU1 (Poloi,Pokrituk,Rak)+
(1:21)
+1
(2:05)
+1
(0:48)
+
(0:57)
+3
(3:51)
        +1
(4:35)
 6937
19[ IFTNUNG ] NUNG (Mandziy,Pashkovskyi,Boichuk)+1
(0:35)
+5
(0:32)
+1
(0:51)
+
(0:00)
+4
(4:54)
+2
(4:26)
 -6       6938
20[ TNTU ] TNTU_FIC_2 (Deresh,Piontko)+4
(0:56)
+
(0:44)
+1
(0:41)
+
(1:32)
+9
(4:01)
+8
(4:19)
 -13     -3 61173
21[ LNTU ] Vikings (Smolyankin,Lysenko,Tokarchuk)+3
(1:51)
+4
(3:23)
+2
(1:25)
+2
(3:17)
-11+5
(4:49)
       +
(4:11)
 61456
22[ UzhNU ] math++ (Soyma,Tomynets,Makhovskyy)+
(0:27)
+
(0:05)
+
(0:12)
+
(0:31)
+1
(1:04)
-11 -3  -7    5159
23[ LNU ] Mafia (Kachmar,Khanas,Zaremba)+
(0:17)
+1
(0:32)
+1
(0:35)
+
(0:27)
+1
(0:46)
-6 -5     -2 5217
24[ LNU ] sudo rm -rf / (Kost',Demchuk,Kozak)+
(0:13)
+
(0:35)
+2
(0:58)
+
(0:42)
+4
(2:34)
-5  -4    -6 5422
25[ TNTU ] TNTU_SE (Vitruk,Orlov,Brunets)+
(0:12)
+2
(0:50)
+3
(1:08)
+
(0:58)
+1
(1:56)
  -1     -2 5424
26[ 0 ] Uzh1 (0)+5
(1:37)
+1
(1:30)
+1
(0:42)
+
(0:22)
+1
(1:44)
-11       -22 5515
27[ LNU ] 11th squad (Tymchenko,Chopenko,Garasymchuk)+3
(0:43)
+
(0:18)
+2
(0:32)
+2
(2:37)
+1
(2:18)
  -4       5548
28[ LNU ] Prime (Katsyubka,Nabytovych,Rydnuk)+
(0:51)
+4
(1:01)
+1
(1:35)
+
(0:35)
+3
(2:46)
   -4    -1 5568
29[ NULP ] 42 (Berbelyuk,Stakhiv,Chaykivskyy)+
(1:28)
+
(0:29)
+3
(1:45)
+
(0:09)
-3+4
(4:00)
      -4  5611
30[ Liceum ] XOR (Tkachiv,Savchuk)+
(0:08)
+4
(2:14)
+1
(1:03)
+
(1:46)
+1
(3:03)
  -2-6      5614
31[ ChNU ] ChNU_APM_lex (Deynega,Rudnyk,Krushelnytskyi)+7
(1:25)
+3
(0:45)
+1
(1:17)
+
(0:30)
+1
(3:01)
  -3-4      5658
32[ LNU ] PRO100Team (Pohlod,Rjabyy,Myshchyshyn)+2
(0:33)
+
(0:36)
+
(0:35)
+
(0:44)
+10
(4:40)
     -3  -1 5668
33[ LNU ] RealCoders (Moscovchuk,Oleh,Shelest)+
(0:08)
+1
(0:42)
+1
(0:40)
+
(2:47)
+8
(3:58)
  -16-1    -4 5695
34[ NULP ] Core (Sviridov,Burtnyk,Luchyshyn)+
(0:16)
+1
(0:42)
+1
(0:31)
+
(2:55)
+7
(4:36)
-2 -3  -2  -1 5720
35[ LNU ] mTn Soft (Dubnevych,Kalashnikov,Shchuplyak)+2
(0:51)
+
(0:59)
+4
(1:50)
+
(2:07)
+2
(3:56)
 -1      -1 5743
36-37[ LNTU ] Everest1 (Yanuk,Karpevich,Gerasymchuk)+
(0:29)
+1
(0:38)
+1
(0:58)
+
(3:27)
+8
(4:42)
  -4-1 -4    5814
36-37[ NUWMNRA ] Rivne NUWM 2 (Chuy,Dubchak,Bukshanevych)+
(0:39)
+1
(0:13)
+2
(4:59)
+
(3:38)
-5+1
(2:45)
       -1 5814
38[ TNPU ] TNPU_StackOverflow (Patserkovskyy,Ishchak,Ditchuk)+1
(2:24)
+
(3:05)
+2
(3:23)
+
(0:59)
+2
(3:07)
 -3 -3    -1 5878
39[ IFTNUNG ] HelloWorld (Herula,Pukaliak,Tsyupa)+
(1:11)
+
(0:13)
+2
(2:23)
+
(4:02)
+6
(4:22)
       -6-2 5891
40[ LNTU ] LNTU AV 1 (Kuzmin,Tkachuk,Flak)+
(1:06)
+1
(3:56)
+1
(0:33)
+3
(2:57)
+8
(4:27)
          51039
41[ UzhNU ] UzhNU_ITF_2 (Opal'chuk,Bobuskyy,Hula)+5
(2:18)
+2
(0:43)
+7
(2:37)
+1
(3:41)
+2
(2:44)
  -3       51063
42[ LNTU ] Everest2 (Krivitskiy,Skorohod,Syrotyuk)+2
(0:35)
+1
(0:45)
+
(0:14)
+
(2:40)
-2          4314
43[ RSHU ] RDGU1 (Katsubo,Mishchuk,Bobikov)+
(0:12)
+3
(1:32)
+
(0:33)
+1
(1:45)
-4   -5    -2 4322
44[ UzhNU ] UzhNU_ITF_1 (Smolanka,Oliynyk,Fogash)+
(0:39)
+
(2:43)
+
(0:52)
+
(2:08)
-4   -4      4382
45[ NULP ] NULP-ZiBiT (Saykevych,Maloglovets,Ivakhiv)+
(0:13)
-3+
(1:07)
+
(1:19)
+2
(3:23)
   -8      4402
46[ ChNU ] CHNU_MPUiK (Polyniak,Ivasyuk,Kachuliak)+3
(0:46)
+2
(1:39)
+2
(1:23)
+
(0:37)
-16  -1     -2 4405
47[ UzhNU ] TTE (Frolov,Danilyuk,Kovbel)+
(0:26)
-1+1
(0:32)
+
(1:10)
   -15-1    +1
(4:41)
 4449
48[ IFTNUNG ] Mad Programmers (Yakubiv,Nykyforuk,Atamanchuk)+
(0:44)
+2
(1:06)
+1
(2:10)
+
(3:23)
-7        -2 4503
49[ ChNU ] ChNU_APM_BSoD (Lytvyn,Melnychuk,Makaruk)+4
(1:27)
+4
(1:22)
+2
(1:23)
-3+1
(1:46)
  -6  -1    4578
50[ ChNU ] CHNU_MPCC_k21 (Kozub,Kostyk,Kyryljuk)+
(0:19)
+2
(2:56)
+
(1:43)
+
(4:06)
   -4     -2 4584
51[ NUWMNRA ] hardCoders (Krylovets,Umanets,Roman)+
(0:17)
+5
(3:21)
+1
(0:43)
+
(3:45)
-6  -4     -2 4606
52[ LNU ] mali (Stasyshyn,Gorpynchuk,Andreykiv)+8
(2:20)
+1
(0:46)
+
(1:40)
+
(2:43)
-7          4629
53[ NULP ] Grad (Zubyk,Korynkevych,Kushniretska)+4
(2:38)
+4
(2:11)
+5
(0:54)
+
(0:34)
-6  -8     -11 4637
54[ TANE ] FCIT (Melnyk,Syrnyk,Gavryluk)+2
(0:32)
+4
(2:46)
+1
(0:45)
+
(4:27)
-5        -3 4650
55[ NFUU ] ABC (Kupar,Del Rio,Zadorozhnyi)+2
(0:47)
+
(1:20)
+4
(2:45)
+1
(4:21)
-6          4693
56[ LNU ] LNU_Lite (Nazar,Naninets,Dovganich)+10
(2:48)
+1
(1:16)
+4
(1:12)
+
(1:26)
-16  -2-1      4702
57[ LNU ] LNU Source+3
(2:05)
+7
(3:14)
+
(1:15)
+
(1:54)
-3  -7-11      4708
58[ RSHU ] RDGU2 (Stasyuk,Kluapchuk,Grinchuk)+1
(2:04)
-4+2
(0:58)
+
(4:07)
 +3
(3:25)
       -1 4754
59[ TANE ] FCIT #2 (Machula,Pavliv,Skliarenko)+
(0:24)
+1
(1:44)
+4
(1:26)
-2+10
(4:51)
  -1      -14805
60[ ChNU ] ChNU_APM_Team (Savchyshyn,Gribentsov,Dovganyk)+2
(1:41)
+2
(3:17)
+2
(3:28)
+
(3:37)
   -1       4843
61[ IFTNUNG ] NUNG-KSM (Kropelnytska,Klymyuk,Soloviy)+
(0:21)
+2
(1:04)
+8
(2:23)
+8
(4:47)
           4875
62[ NULP ] iCode (Han,Bondarenko,Asabina)+1
(0:36)
+8
(3:42)
+3
(3:31)
+
(4:12)
-6-1         4961
63[ ChNU ] KSM-2 (Leshchuk,Savchuk,Galin)+9
(4:46)
+3
(3:34)
+1
(2:47)
+
(1:09)
-8          4996
64[ NULP ] AngryCoders (Kotelovych,Mykytyn,Karpluk)+2
(0:48)
+5
(3:54)
+4
(2:57)
+2
(4:43)
  -3        41002
65[ ChNU ] ChNU_KSM_Zenit (Yusypchuk,Kyryliuk,Struts)+6
(4:49)
+6
(3:49)
+
(2:08)
+1
(2:18)
-4          41044
66[ ChNU ] ChNU_APM_America (Sobchuk,Skab,Yakovlev)+14
(4:48)
+11
(4:41)
+1
(1:58)
+
(3:36)
           41423
67[ NULP ] ImPulse (Dyachok,Prokopiv,Udovyk)+2
(1:38)
+17
(3:47)
+16
(3:19)
+
(4:35)
-2     -2    41499
68[ LIHDU ] PI31 (Homuch,Jyshchyk,Vladimirov)+
(0:22)
-1+
(0:45)
+
(1:01)
         -1 3128
69[ NULP ] Define (Pelekh,Pavliuk,Sambir)+
(0:17)
+
(0:31)
+1
(1:20)
-2           3148
70[ LNU ] CyberSalo (Doroshchuk,Gavirko,Kulchitskiy)+
(0:37)
+2
(0:15)
+1
(1:12)
-1-6-5 -2-1    -1 3184
71[ TNTU ] TNTU KSM-02 (Kravets,Kozytskyi,Latsik)+
(0:11)
+
(0:39)
+1
(2:13)
 -4          3203
72[ LNU ] i-JAG (Martynyak,Shevchuk,Rohova)+
(0:15)
+1
(1:20)
-7+
(1:52)
   -5     -1 3227
73[ LNU ] Visual Team (Kachmar,Lozhkin,Harbych)+
(0:20)
-1+2
(1:46)
+
(1:48)
-1  -6-2    -1 3274
74[ PNU ] MIF (Tsutsman,Plyasun,Tershak)+
(0:12)
+2
(2:59)
+1
(0:47)
  -2  -3      3298
75[ GA ] Галицька Академія (Dranchuk,Pasichnyk,Kaluzhnyy)+
(0:40)
-8+3
(1:23)
+
(2:03)
-3   -3    -16 3306
76[ TNTU ] TNTU GK Team1 (Derenivsky,Poberezhnyi,Boiko)+2
(0:41)
-4+
(1:13)
+
(3:49)
-5        -1 3383
77[ TNTU ] TNTU_MK (Palahniuk,Grabas,Cherepanov)+
(0:34)
+1
(2:32)
+2
(3:47)
 -1          3473
78[ LNU ] Dream Team (Samoyil,Sakharchuk,Gorak)-11+4
(1:23)
+6
(1:10)
+1
(1:41)
-11-8         3474
79[ NULP ] Energy (Stryhanyn,Strykel,Cherchyk)+
(1:14)
+5
(4:00)
+2
(1:10)
   -2-5-4      3524
80[ NULP ] RandomMind (Hanych,Badiornyi,Belyaev)+
(0:28)
+7
(4:20)
+2
(1:22)
    -6       3550
81-82[ NFUU ] Point (Lypko,Rozhak,Semenyshyn)+1
(2:05)
-7+
(3:04)
+
(3:44)
         -1 3553
81-82[ VCHI ] С+plyushkіny (Savitskyi,Bezuh,Bezkorovainyi)+7
(1:41)
+6
(2:27)
+1
(0:25)
 -13 -1        3553
83[ TNTU ] TNTU_Random (Yarosh,Lesyk,Tyurin)+
(0:15)
+8
(3:00)
+1
(3:34)
-2           3589
84[ NFUU ] FoRRest (Kushpit,Dmytrus,Povshuk)+
(2:24)
+4
(3:06)
 +1
(3:44)
   -1       3654
85[ LNU ] Cookies (Paberivska,Riznyk,Yarmoshchuk)+
(0:57)
+10
(3:57)
 +
(2:46)
           3660
86[ LNU ] VVI (Shlyakhetko,Zabrotsky,Roshchot)+9
(2:00)
+6
(2:28)
+3
(1:29)
 -2          3717
87[ ChTEI ] 3D (Kovchuk,Bodnaryuk,Rotar)+
(1:58)
+11
(2:06)
+3
(3:44)
   -2        3748
88[ LNU ] CS C++ (Krasniuk,Manko)+9
(2:41)
+2
(2:57)
+2
(2:33)
     -2      3751
89[ TSU ] ZakDU31 (Palivoda,Kozlova,Mikola)+
(0:13)
+12
(4:44)
-8+2
(2:56)
   -3       3753
90[ ChNU ] KSM (Galin,Grytsku,Tymku)-15+4
(4:07)
+3
(1:45)
+2
(3:55)
   -1       3767
91[ ChTEI ] BYTE (Sadkivskiy,Vaselchuk,Ulko)+4
(1:46)
+6
(2:11)
+6
(3:42)
 -13   -1    -7 3779
92[ ChNU ] ChNU_PZKS (Semenov,Scherban,Vasilov)+2
(2:50)
+4
(4:58)
+3
(2:42)
-2-4          3810
93[ ChNU ] CHNU_MPCC_k23 (Romanuk,Yuriychuk,Morozevich)+18
(3:56)
+13
(2:02)
+2
(3:41)
-4           31239
94[ NULP ] Cross-scripting (Suvorov,Matselyukh,Koval)+
(0:08)
-3+1
(0:40)
 -4  -1-2      268
95[ VCHI ] EdWeGo Land (Oplakanets,Gotsko,Asanov)+
(1:22)
-7+
(0:15)
            297
96[ NULP ] CopyPasters (Kozubets,Zhuravel,Payuk)+
(0:05)
-9+1
(2:09)
 -3  -1       2154
97[ NULP ] EOM-1 (Sopushynskyy,Gryshchuk,Poburynnyj)+
(0:06)
-7+3
(1:51)
-1-6          2177
98[ UzhNU ] UzhNU_ITF_3 (Isays'kyy,Komarnytskyy,L'al'ko)-3-5+
(1:12)
+
(2:05)
   -3       2197
99[ LNU ] CC+ (Vashchuk,Bartish,Ponyk)+
(0:59)
-4+1
(2:16)
 -3  -7       2215
100[ UzhNU ] Random System Sourse (Lupey,Bogosta,Sidey)+5
(1:25)
-1+
(0:49)
-30    -3      2234
101[ DIFSTTU ] JPC (Supik,Kravets,Bogush) -4+3
(0:38)
+1
(2:08)
           2246
102[ LNTU ] C.E.S. (Prijmachuk,Sopіzhuk,Vakul'chuk)+1
(1:49)
-5+2
(1:37)
 -2          2266
103[ LNU ] System Brothers Team (Bigun,Lukovsky,Dzianyj)-6+
(3:10)
-2+
(1:18)
-4  -3     -1 2268
104[ TNTU ] TNTU KSM-01 (Schur,Yurkiv,Napovanets)+1
(0:49)
-8-4+
(3:39)
           2288
105[ NULP ] Normandy (Strogush,Pljuta,Telemko)+5
(1:54)
-13+1
(1:20)
            2314
106[ LNU ] The Game (Holovatskii,Podlesna,Kostyk)-11+5
(3:02)
-2+
(0:43)
         -1 2325
107[ LNU ] PmaSoft (Dykyy,Shamuk,Levitsky)-7-6+2
(3:06)
+
(1:46)
         -3 2332
108[ LNTU ] C.E.F. (Goroshko,Pavelko,Kurylo)+1
(0:28)
-5+3
(3:47)
-1-6          2335
109[ NFUU ] S2K (Stelmakh,Kozak,Kogut)+2
(2:40)
-14+2
(1:38)
            2338
110[ NULP ] Dejavu (Halamiy,Antonov,Kudla)+
(0:58)
+2
(4:50)
   -2 -1-1      2388
111[ NULP ] ТК-2011 (Slipchuk,Yanyshyn,Kordyuk)-6-10+
(4:06)
+
(2:42)
         -1 2408
112[ TNTU ] TNTU_PV1 (Mal’ovanyi,Velichko,Stelmah)+3
(4:15)
-4+1
(1:30)
-5           2425
113[ NULP ] XGen Team (Afinohenov,Dubytskyy,Balkovskiy)+1
(0:35)
-22+12
(2:50)
 -5  -11       2465
114[ NULP ] SON (Tomjak,Mosiondz,Drokov)+1
(1:22)
-5+7
(4:00)
 -5     -1    2482
115[ BSFA ] BSFA_Team (Ravlyuk,Stesev,Tymchuk)-24+18
(2:03)
+1
(1:06)
            2569
116[ TSU ] ZakDU22 (Hayovich,Huti,Loboda)+
(4:25)
-6+2
(4:58)
            2603
117[ ChNU ] FKN_No_name (Maytko,Meronyk,Nestoruk)-4+9
(4:09)
 +1
(3:21)
           2650
118[ ChNU ] FKN_Steam (Gawuchak,Devda,Kolyasko)-4+12
(3:21)
 +
(4:17)
-1          2698
119[ ChNU ] CHNU_MPUiK_T2 (Prokopyshyn,Novikov,Minayev)+5
(4:55)
+5
(3:27)
             2702
120[ TNTU ] Portal (Morgun,Popivchak,Makar)+
(0:25)
-2-2 -1          125
121[ TNTU ] TNTU_FAIL (Bakhurynskyy,Staryk,Bachynskyi)+
(0:36)
-3             136
122[ ChNU ] CHNU_MPCC_k22 (Makarevich,duh,Cheban)+1
(0:21)
-10     -2       141
123[ NULP ] Brainshakers (Syrotynskyy,Levandovych,Vitol)+2
(0:32)
-6             172
124[ UzhNU ] Pascal _Not_Dead (Chejpesh,Sich,Zolotar)-5-3+2
(0:53)
-2         -1 193
125[ LNU ] uateam (Plashenko,Dumanskiy,Kyluk)+1
(1:22)
-15-2    -5-3      1102
126[ TNTU ] TNTU_KA (Abkadirov,Lutskiv,Bek)-1-2+
(1:48)
            1108
127[ LNTU ] PNK (Vasylyuk,Kalapusha,Viznyuk)-12-4+
(1:54)
     -1 -1    1114
128[ LNU ] PasKal' (Pavnyk,Hramyak,Polihas)-4+2
(1:34)
-2            1134
129[ VCHI ] Critical Error (Dziadyk,Mudriy,Morozov)-6-4+
(2:31)
-2-3          1151
130[ TSU ] ZakDU21 (Ternovtsiy,Nayda,Kastrovskiy)-16+6
(1:21)
             1201
131[ TNTU ] TNTU GK Team2 (Pashkivky,Matvichuk,Savytsky)-2-6+2
(2:44)
    -2       1204
132[ ChNU ] ChNU_APM_Summer (Tovarnitskyi,Trachyk,Gorobets)+6
(1:36)
-17-7     -4      1216
133[ LNTU ] KSM11 (Teravskyy,Koval,Naidiyk)-1+
(3:57)
-6            1237
134[ NULP ] OSA (Ivanyshyn,Bugryn,Batyuk)-11 -4+2
(3:48)
           1268
135[ LNTU ] LNTU AV 2 (Lotysh,Bojarckevych,Duk)-2+2
(4:25)
-2 -3        -1 1305
136[ LIHDU ] KI31 (Maksumyk,Hlyscenko,Tets'kij)-4+11
(4:23)
             1483
137-172[ NUWMNRA ] test (Golovin,Muran,Umanets)               00
137-172[ LIHDU ] PI21 (Maksumov,Masevuch,Holovij)-2   -1          00
137-172[ LNU ] breakmind (Golub,Bodak)               00
137-172[ Liceum ] BLOB (Petruniv,Gryniuk,Tymchyshyn)-12-14-4         -1  00
137-172[ LIHDU ] KI32 (Jyrchyk,Konevtsov,Red'kovuch) -3-1 -1     -1    00
137-172[ LIHDU ] PI41 (Markovets',Dun'ko,Reykin) -3 -1           00
137-172[ LIHDU ] PI51 (Rumaryk,Skok,Sergijchyk)             -2 00
137-172[ LSU_VAS ] UBGD-1 (Nych,Grynyk,Burak)-1-4             00
137-172[ NFUU ] Ctrl+Alt+Del (Gaida,Dzyadevych,Bodnar)-4              00
137-172[ NULP ] 07/3 (Narcev,Olshevskyy,Boyko)               00
137-172[ NULP ] 23 (Kolesnyk,Pomohai,Yavorskyi)               00
137-172[ NULP ] AM-14 (Panchuk,Ivanishyn,Chaplayev)               00
137-172[ NULP ] AM22_team (Saychuk,Artemuk,Ventyk)               00
137-172[ NULP ] Fifth Element (Budzyn,Pylypets,Moroz)               00
137-172[ NULP ] KN-3 (Kniazevych,Denisyuk,Shtabura)               00
137-172[ NULP ] NEADEKVAT (Vlasyuk,Kobrun,Brezmen)-1-4-1    -2       00
137-172[ NULP ] Noname (Madylus,Kecman,Ivanov)               00
137-172[ NULP ] NULP-IST (IPPT) (Zaylo,Oborska,Honcharuk)               00
137-172[ NULP ] Respect ICM (Ivanets,Rak,Mahats)               00
137-172[ NULP ] RIP (Kryvulyak,Bokhonko,Krutiak)               00
137-172[ NULP ] RT-1 (Faryna,Skochelas,Markiv)               00
137-172[ NULP ] RT-2 (Matieshyn,Saldan,Tafiychuk) -3             00
137-172[ NULP ] RT-4 (Panskyy,Taradaha,Bazylyk)               00
137-172[ NULP ] SKS (Artym,Chervak,Kobernyk)               00
137-172[ NULP ] tree (Zhyznomirsky,Gladkuy,Stelmah)-4-7             00
137-172[ NULP ] Wild hamsters (Butovych,Danylenko,Nakonechny)               00
137-172[ NULP ] WolFS (Fedynyshyn,Hanets,Dzyurak)               00
137-172[ NULP ] ДМБ (Sorokovskyi,Shubravyi,Kovalov)               00
137-172[ NULP ] Ололо+100500 (Chemodurov,Kon,Ochkovsky)-2 -5            00
137-172[ NULESUBAI ] BATI-AGRO (Blavitskyi,Malopinskyi,Gudzovatyi) -4             00
137-172[ TNTU ] TNTU_ZK_Impuls (Semenyuk,Feshchuk,Baran)-6-3 -1-1 -2        00
137-172[ TSU ] ZakDU32 (Dziobak,Trotsuk,Kohut) -3             00
137-172[ UzhNU ] UzhNU_math3 (Vashkeba,Syvak,Radchenko)               00
137-172[ IFTNUNG ] Fun Code (Bronovskyy,Pavliv,Danyliuk) -12  -2          00
137-172[ BU ] BU_Team1 (0)               00
137-172[ BU ] BU_Team2 (0)               00
 Total:5067133831793891361623710416901317292927 
 Success:114971138641192131301141496 
 %:23%14%30%48%11%14%13%0%3%100%4%0%8%8%11%17%